Direct naar Hoofdmenu / Zoekveld

Antilliaanse mannen leren van elkaar en ontwikkelen sociale vaardigheden

Er zijn maar weinig projecten die alleen op mannen gericht zijn. Het project Di Hòmber Pa Hòmber (van man tot man) is dat wel. Dit project van Etica Training & Advies brengt verschillende Antilliaanse en Arubaanse mannen bij elkaar. Onder leiding van deskundigen en aan de hand van theoretische input delen de mannen ervaringen met elkaar. Ze wisselen gedachten en ideeën uit en krijgen handvatten aangereikt voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Ook werken de deelnemers aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden en ontdekken ze hun eigen kwaliteiten.

Probleemstelling

Hoe komt het dat de Antilliaanse man (in positieve zin) onzichtbaar is terwijl de vrouw wel verder groeit?

Aanpak

De doelstelling van Di Hòmber Pa Hòmber is om de Antilliaanse/Arubaanse man positieve aandacht te geven en hen te leren om kritisch naar zichzelf en zijn daden te kijken. Wie ben ik, hoe ben ik, waarom ben ik zo (geworden)? Wat kan ik doen om de vicieuze cirkel te doorbreken? Het ontstane beeld van de Antilliaanse/Arubaanse man te veranderen? En mijn imago te verbeteren? Deze vragen staan centraal in de training. Om de vragen te beantwoorden moet de deelnemer bereid zijn om zichzelf een spiegel voor te houden, maar ook kritisch naar zijn omgeving en voorbeelden te kijken.

De training bestaat uit drie fasen die naargelang de zwaarte van de training en/of de behoeften van de deelnemers worden uitgebreid in tijd.

 1. Voortraject (3 dagdelen). Gedurende het voortraject is de aandacht gericht op het scheppen van een ‘veilige omgeving’ zodat iedereen het vertrouwen krijgt dat hij zich bloot kan geven zonder daarop te worden afgerekend.
 2. Empowerment weekend (6 dagdelen). Tijdens het weekend worden confronterende thema’s uitgediept zoals discriminatie, minderwaardigheidscomplexen en rolpatronen binnen het gezin. Daarnaast wordt het empowerment weekend gebruikt om de nodige stappen te zetten waarbij de man zichzelf en zijn kwaliteiten (beter) leert kennen en zijn eigenschappen durft in te zien (en te accepteren of veranderen). Tijdens dit weekend zullen de mannen ook een P.A.P (Persoonlijk ActiePlan) opstellen waarmee zij gericht aan de slag kunnen gaan in de tijd na de training. De ervaring leert dat deze thema’s gevoelens los maken die een professionele begeleiding nodig hebben binnen een vertrouwde en veilige omgeving.
 3. Terugkomsessies (2 dagdelen). De terugkomdagen zijn voor verdieping van de onderwerpen die in het weekend behandeld zijn. Daarnaast zal er gepeild worden in hoeverre de doelstellingen die de deelnemers in hun P.A.P hebben opgenomen ook daadwerkelijk bereikt hebben. De afronding vindt plaats tijdens een dag die zal worden afgesloten met een sociaal samenzijn met eventuele partners en kinderen.
 

Thema’s die in deze training zullen worden behandeld zijn o.a.:

 • Machismo (macho gedrag)
 • Agressiviteit/ huiselijk geweld
 • (Omgaan met) Vrouwen
 • Seks(ualiteit)
 • Opvoeden
 • Communiceren / Assertiviteit met partner en kinderen.
 • Verantwoordelijkheid nemen

Resultaten

 • De mannen zijn een hechte (vrienden)groep geworden en dienen nu als voorbeeld van anderen.
 • Een groot deel van de mannen is gegroeid in het werk of heeft een betere functie gekregen.
 • De mannen geven aan dat hun relaties beter en stabieler zijn geworden. De communicatie en het begrip voor elkaar is gegroeid.
 • De mannen durven zonder schaamte hun gevoelens te tonen en hierover met elkaar en anderen in gesprek te gaan.
 • De mannen nemen hun verantwoordelijkheid meer in alles wat ze doen.

Uit de ervaring met eerdere groepen blijkt dat de ideale grootte van een groep 15 is. In ieder geval dient de groep niet groter te zijn dan 20 mannen. Verder kan een verschil in (opleidings)niveau wel, maar deze moet niet te groot zijn. Tot slot blijkt dat diversiteit in leeftijd meer uitwisseling en interessante discussies oplevert.

Contactgegevens

Etica Training & Advies
Joyce van der Linden - Kwidama

tel. 0614550232

28 mei 2009

 • Waardering:

Er is 0 keer gewaardeerd